Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2011

China’s actions in the international system is always an intreaging and current topic. Some things should be made clear.

The Chinese regime is a communist party running a communist state with a semi-corrupted market econonomy. It is market oriented leninism, a FASCHIST state. That’s it. Come to face with it. It is also an international force, an economic saviour soon to be the largest economy in the world.

Then again it is a culture perverted by one party rule. It is also deceiving and directing its population’s attention with nationalistic propaganda.

I love China and we all should, but we need to influence China in the most positive and constructive way we can. Confronting China with an attitude, treating China’s new influence as a security threat will gain nothing.

Fortunately the regime is not the only clothing of China. There is good, there is hope, there is progression and there is the will to develop and also to become a moral actor (as the US has tried to be). This is the driving force. Even within the CCP. Things are not black and white, there is progressive ideas and forces as there are moderate. China is open for change, both its people and party stands for gradualism. It is important as non-Chinese that we strive to have this gradual development is contiued, both in China and in our homelands. Things would become better and they may learn us westerners a thing or two.

Set aside the debate of who is the bad guy. We know of the weaknesses and wrongs of our system. We know of the the contradictions in our societies; value and action, freedom of thought and freedom of action, political freedom and influence of market media, rights and abuses, protecting freedom by lessening those of others and so on.

One thing is however clear. Freedom starts with rights. In China you can say what you want as long as you dont organize or say it to many others. That means in its most simple that  civil or political rights is inadequate. Supression of individual thought is the supression of collective development.

Love China and make it change.

Read Full Post »

Sverige har religionsfrihet. Hur långt får den sträcka sig?.

Jag anser att även om Sverige har liberala rättigheter så är inte inställningen hos gemene man alltid så liberal. Många äldre svenskar bruka låta så här: Jag har inget emot invandrare och muslimer. Men de måste anpassa sig till svensk kultur. Då ställer jag mig frågan: hur liberalt är det egentligen?

Individuella fri- och rättigheter i Sverige är byggt på ett till största del liberalt synsätt. Jag håller med om att man ska respektera svenska lagar och rättigheter, iaf för det mesta (det finns vissa undantag)  Problemet blir när både svenskar och invandrare frångår dessa rättigheter genom antingen rasism/diskriminering eller påtvingar sig själva, sina familjer eller utomstående sina levnadssätt. Jag anser att man ska anpassa sig i den mån att man följer lagarna. Extralegal kulturell problematik måste man möta genom att utsättas, att lära unga, men också vuxna, individer att anpassa sig till varandra. Vi lever inte i ett homogent samhälle skilt från omvärlden längre. I takt med den ökade materiella rikedomen är de nya klassklyftorna kulturella. De som lever i ett internationellt paradigm kontra de som lever i ett nationellt. De som är internationella globala medborgare och de som är bundna i svenskhet/norrbagge/iranskt/kinesiskt/anglosaxiskt etc. De som har koll på utvecklingen i världen kontra de som har bara koll i sin region. De som har utbildning och arbete som är globalanpassat kontra de som är lokalanpassat. Listan med generaliserbara dikotomier fortsätter.

Kontentan är att vi måste bli mer liberala med ett mer universialistiskt istället för partikularistiskt synsätt. Dessa lägger grund för fördomar och orättvisor. Då har vi råd med mångkultur. Denna syn på hur samhället bör fungera verkar dock vara mest funnen hos högutbildade. Och det kanske säger ganska mkt om hur lite man utbildas till medborgare i svenska skolan eller hemma hos sina svenska eller arabiska föräldrar som spyr ur sig fördomar från att man lär sig att gå.

Liberalism möjliggör mångkultur i den mån den att den tillåter samexistens som inte går utanför ramarna där individen alltid sätts i centrum. Sen finns det de liberaler som går så långt att man vill tillåta/stödja shariadomstolar i Sverige, så länge dessa är frivilliga. Så långt går inte jag då jag anser att många strukturer och narrativ  i samhället (3e makten) får oss att ändra beteende trots att vi inte behöver eller mår bra av dem. Statens uppgift bör därför värna om lika rättigheter för alla snarare än en kulturs rätt att existera, vare sig den är svensk eller kinesisk.

Read Full Post »