Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

China’s actions in the international system is always an intreaging and current topic. Some things should be made clear.

The Chinese regime is a communist party running a communist state with a semi-corrupted market econonomy. It is market oriented leninism, a FASCHIST state. That’s it. Come to face with it. It is also an international force, an economic saviour soon to be the largest economy in the world.

Then again it is a culture perverted by one party rule. It is also deceiving and directing its population’s attention with nationalistic propaganda.

I love China and we all should, but we need to influence China in the most positive and constructive way we can. Confronting China with an attitude, treating China’s new influence as a security threat will gain nothing.

Fortunately the regime is not the only clothing of China. There is good, there is hope, there is progression and there is the will to develop and also to become a moral actor (as the US has tried to be). This is the driving force. Even within the CCP. Things are not black and white, there is progressive ideas and forces as there are moderate. China is open for change, both its people and party stands for gradualism. It is important as non-Chinese that we strive to have this gradual development is contiued, both in China and in our homelands. Things would become better and they may learn us westerners a thing or two.

Set aside the debate of who is the bad guy. We know of the weaknesses and wrongs of our system. We know of the the contradictions in our societies; value and action, freedom of thought and freedom of action, political freedom and influence of market media, rights and abuses, protecting freedom by lessening those of others and so on.

One thing is however clear. Freedom starts with rights. In China you can say what you want as long as you dont organize or say it to many others. That means in its most simple that  civil or political rights is inadequate. Supression of individual thought is the supression of collective development.

Love China and make it change.

Read Full Post »

Sverige har religionsfrihet. Hur långt får den sträcka sig?.

Jag anser att även om Sverige har liberala rättigheter så är inte inställningen hos gemene man alltid så liberal. Många äldre svenskar bruka låta så här: Jag har inget emot invandrare och muslimer. Men de måste anpassa sig till svensk kultur. Då ställer jag mig frågan: hur liberalt är det egentligen?

Individuella fri- och rättigheter i Sverige är byggt på ett till största del liberalt synsätt. Jag håller med om att man ska respektera svenska lagar och rättigheter, iaf för det mesta (det finns vissa undantag)  Problemet blir när både svenskar och invandrare frångår dessa rättigheter genom antingen rasism/diskriminering eller påtvingar sig själva, sina familjer eller utomstående sina levnadssätt. Jag anser att man ska anpassa sig i den mån att man följer lagarna. Extralegal kulturell problematik måste man möta genom att utsättas, att lära unga, men också vuxna, individer att anpassa sig till varandra. Vi lever inte i ett homogent samhälle skilt från omvärlden längre. I takt med den ökade materiella rikedomen är de nya klassklyftorna kulturella. De som lever i ett internationellt paradigm kontra de som lever i ett nationellt. De som är internationella globala medborgare och de som är bundna i svenskhet/norrbagge/iranskt/kinesiskt/anglosaxiskt etc. De som har koll på utvecklingen i världen kontra de som har bara koll i sin region. De som har utbildning och arbete som är globalanpassat kontra de som är lokalanpassat. Listan med generaliserbara dikotomier fortsätter.

Kontentan är att vi måste bli mer liberala med ett mer universialistiskt istället för partikularistiskt synsätt. Dessa lägger grund för fördomar och orättvisor. Då har vi råd med mångkultur. Denna syn på hur samhället bör fungera verkar dock vara mest funnen hos högutbildade. Och det kanske säger ganska mkt om hur lite man utbildas till medborgare i svenska skolan eller hemma hos sina svenska eller arabiska föräldrar som spyr ur sig fördomar från att man lär sig att gå.

Liberalism möjliggör mångkultur i den mån den att den tillåter samexistens som inte går utanför ramarna där individen alltid sätts i centrum. Sen finns det de liberaler som går så långt att man vill tillåta/stödja shariadomstolar i Sverige, så länge dessa är frivilliga. Så långt går inte jag då jag anser att många strukturer och narrativ  i samhället (3e makten) får oss att ändra beteende trots att vi inte behöver eller mår bra av dem. Statens uppgift bör därför värna om lika rättigheter för alla snarare än en kulturs rätt att existera, vare sig den är svensk eller kinesisk.

Read Full Post »

As a response to the article in Orion Environmental Magazine – which is quite engaging in its questioning of our societies ecnomical and political models ability to tackle environmental problems – one implicit argument was that personal change only becomes political in cooperation with others.. As a political scientist, that wasn’t a very mindblowing… However it questioned personal change, the grassroots, ability to effect enough change for sustainable development and asked for political and structural change in our consumer-capitalist system of distributing resources. Fair enough I thought. But how? This is where it gets scary. A lot of examples of political movements are being mentioned to discuss how we can create change in society as a whole. The Naziz and the communists are being mentioned. But then in the end they try to take themselves out of it by saying that its not the kind of opressive totalitarian systems they’re after, on the opposite they mean. This is where we have to become careful. There are those within the green movement that put nature as more important than man. Without going in to that altruistic discussion I would just like to mention two preconditions that might work in the real world discussions that can take the discussions forward and come to fruitful solutions: Man is part of nature, man uses nature for the need of man.

This should be quite obvious, and changing any of that goes against our survival as a technological, cultural and progressive species. None the less some people are confused around these facts. Lets move forward.

The most “environmentally oppressed” of the consumer/capitalism system are the ones living in developing countries. That is where the changing climate will/already have the most adverse effects.

But these countries are exactly the ones that don’t want to change the systemic economical patterns because it is unfair to hinder their economical development lifting people out of poverty and increasing their influence in the international community.

My view is that sustainable development has to go hand in hand with poverty reduction, political change on the civic scale, technology transfer and capacity development of industries and institutions. If this doesn’t become emphasized when outlining strategies and solutions, there is no development to talk of within sustainable development.

One can’t stop human beings and societies to use material resources, it is in our nature to do so. Though we have to make it smarter. That is why we should push our richer governments and cocitizens to fund a system on the global scale, incorporating the needs and possibilities of different regional and national contexts. Developing and 2nd world countries will only come to a deal with the north/west if we make it lucrative and consistant. We have to prioritize things differently (yes also you Americans). Cancun is not just a place for holidays.

Change is already here, its time to adapt.

Read Full Post »

Attacken på Gazakonvojen kan beskrivas som ett rationellt agerande efter felaktiga preferenser i ett spel Israelerna inte kunde vinna. En rationell aktör bör välja spel de kan spela.

Israel må hålla ihop av amity och enmity men dess överlevnad hänger på dess stöd i det internationella systemet pga sitt strategiska läge. Israel måste nog sluta spela hardball och göra vissa eftergifter gentemot palestinierna trots hotbilden.

Men detta skulle nog leda till att den israeliska regeringen inte blir omvald. Orsaken till ”attacken” ligger delvis i att regeringen måste visa styrka inåt. Att denna regering är konservativ om inte extremistisk gör det ännu mer logiskt att agera så.

Jag tror det är viktigt att ha i sinnet att aktivisterna stödjer palestinierna i dess kamp mot den orättvisa situation som folket befinner sig i, och att inte alla stödjer Hamas regim. Att Israel är en demokrati som bryter mot de mänskliga rättigheterna (och nu folkrätten), vilket föder stödet för extremister genom sitt agerande. Konflikten är djupt rotad och att peka finger eller ”välja sida” är kontraproduktivt för debatten. Det är det som kallas en infekterad debatt.

Men om vi ser till situationen är det som hände troligtvis önskat hos vissa av aktivisterna. Det var en av två önskvärda och möjliga resultat av händelseförloppet.

Däremot tror jag inte att händelsen i det långa loppet kommer vara positiv för Hamas. Om Israel tvingas ge efter för internationell kritik, att händelsen gör att Israels aktioner och interna diskurs uppmärksammas mer än den gjorts tidigare i väst, så kommer dess stöd minska. Kanske även hos USA där relationen till Israel, för övrigt, är kyligare än den varit på 30 år. Min förhoppning är att man nu kommer ställa krav på Israel från väst att ta ansvar för sitt agerande och ockupationen av mark utanför dess gränser. En sådan utveckling minskar nog stödet för Hamas vars ökade stöd på västbanken baseras på intensifierat fiendskap.

Read Full Post »