Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Israel’

Attacken på Gazakonvojen kan beskrivas som ett rationellt agerande efter felaktiga preferenser i ett spel Israelerna inte kunde vinna. En rationell aktör bör välja spel de kan spela.

Israel må hålla ihop av amity och enmity men dess överlevnad hänger på dess stöd i det internationella systemet pga sitt strategiska läge. Israel måste nog sluta spela hardball och göra vissa eftergifter gentemot palestinierna trots hotbilden.

Men detta skulle nog leda till att den israeliska regeringen inte blir omvald. Orsaken till ”attacken” ligger delvis i att regeringen måste visa styrka inåt. Att denna regering är konservativ om inte extremistisk gör det ännu mer logiskt att agera så.

Jag tror det är viktigt att ha i sinnet att aktivisterna stödjer palestinierna i dess kamp mot den orättvisa situation som folket befinner sig i, och att inte alla stödjer Hamas regim. Att Israel är en demokrati som bryter mot de mänskliga rättigheterna (och nu folkrätten), vilket föder stödet för extremister genom sitt agerande. Konflikten är djupt rotad och att peka finger eller ”välja sida” är kontraproduktivt för debatten. Det är det som kallas en infekterad debatt.

Men om vi ser till situationen är det som hände troligtvis önskat hos vissa av aktivisterna. Det var en av två önskvärda och möjliga resultat av händelseförloppet.

Däremot tror jag inte att händelsen i det långa loppet kommer vara positiv för Hamas. Om Israel tvingas ge efter för internationell kritik, att händelsen gör att Israels aktioner och interna diskurs uppmärksammas mer än den gjorts tidigare i väst, så kommer dess stöd minska. Kanske även hos USA där relationen till Israel, för övrigt, är kyligare än den varit på 30 år. Min förhoppning är att man nu kommer ställa krav på Israel från väst att ta ansvar för sitt agerande och ockupationen av mark utanför dess gränser. En sådan utveckling minskar nog stödet för Hamas vars ökade stöd på västbanken baseras på intensifierat fiendskap.

Read Full Post »