Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘kommunistpartiet’

Manga kineser dyrkar sina foerfaeder for att fo rikedom. Sjalv trodde jag man fick arvet nar de precis doett och inte senare i livet. Men o andra sidan so har ens forfaders arv i form av uppfostran, varderingar och guanxi foerts vidare. Om dessa ar goda och man nyttjat dem po rett satt so ar det nogot som kan ge utdelning under hela livet. Att darfor dyrka och visa sina doda respekt, ar alltso att ge respekt mot den man sjalv ar och iakta det som foerts vidare. Kanske mycket mer logiskt an att dyrka en opersonlig Gud som belonar dig i efterlivet och vars bok aldrig uppdateras. Dock kan man ifragasatta denna tolkning do kineser foerstoer sina ekologiska system i stor utstrackning. Kanske kan man skylla po exkommunister som bara bryr sig om pengar och inte det arv ens forfader gav dem. Daer spelar kommunispartiet sin roll i den rotloeshet manga kineser kanner, vilken man forsoker fylla med  just pengar. Jag e ateist likt kommunisterna, men jag foerstar det kulturella och sociala arv religionen burit med sig och ar. Religion mo vara opium for folket, men att leva i respekt mot sig sjalv, sina medmanniskor och omgivningen e viktigt mot en mangd olika gifter. Haer e en valdigt intressant artikel om den tillstandet i Kina och om hur kommunistpartiet  har foerstoert traditionell kinesisk kultur.  http://www.theepochtimes.com/news/4-12-20/25087.html

Read Full Post »